Business Intelligence & Analytics

SOLERA Business Intelligence riešenia pre poisťovníctvo poskytuje podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • Obchodné produkcie
 • Výnosy a náklady
 • Ziskovosť produktov
 • Plánovanie a rozhodovanie
 • 

   

  Hlavné benefity

  – Zníženie nákladov nielen pri likvidácii, ale vo všetkých častiach procesu

  – Získanie informácií pre správne nastavenie poistného – optimalizácia produktu

  – Vodítko pre segmentáciu

  – Informácie pre marketingové kampane

  – Medzinárodná presah: analýzy trhov v ČR, SK, PL, ďalšie trhy sa pripravujú

   

  Pre viac informácií, prosím kontaktujte náš BI tím:

  E: Bi-team@audatex.com

  T: +420 272 101 777, # 2122