SpäťOvládanie kalkulačného programu AudaPad na platforme AudaNEXT II

Cena za školenie „Ovládanie kalkulačného programu AudaPad na platforme AudaNEXT II“ je 115,- EUR bez DPH na osobu.