Späť na výber

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Termíny školenia

Mesiac Deň Dátum Hodina Názov Stav školenia
október St 12.10. 09.00–17.00 Ovládanie kalkulačného programu AudaPad na platforme AudaNEXT II voľné miesta
november St 9.11. 09.00–17.00 Ovládanie kalkulačného programu AudaPad na platforme AudaNEXT II voľné miesta
december St 7.12. 09.00–17.00 Ovládanie kalkulačného programu AudaPad na platforme AudaNEXT II voľné miesta

Pre vyplnenie prihlášky kliknite, prosím, na zvolený termín školenia.

Ceny školenia

Prihláškou si záväzne objednávate školenie „Ovládanie kalkulačného programu AudaPad“.

Miesto školenia: Audatex Slovakia, Stará Vajnorská 90, Bratislava, 831 04
Cena školenia: Cena za školenie činí 115,- EUR na osobu bez DPH.
Poplatky za školenie: Účastník uhradí poplatky vopred na účet spoločnosti Audatex Slovakia s.r.o. na číslo účtu : 1428112008/1111 UniCredit Bank Slovakia a pred začatím školenia sa preukáže dokladom o zaplatení, prípadne zaplatí v hotovosti pred začatím školenia.
Školiteľ programu: Ján Skaloš, Alexander Čeri

Pre vyplnenie formulára Z prihláška na školenie prosím pokračujte TU

Pre vyplnenie formulára N prihláška na školenie prosím pokračujte TU

Prihláškou si záväzne objednávate školenie „Pokročilé funkcie ovládania programu AudaPad + certifikačná skúška“.

Pre vyplnenie formulára Z prihláška na školenie prosím pokračujte TU

Pre vyplnenie formulára N prihláška na školenie prosím pokračujte TU

Miesto školenia: Audatex Slovakia, Stará Vajnorská 90, Bratislava, 831 04
Cena školenia: Cena za školenie činí 235,- EUR na osobu bez DPH.
Poplatky za školenie: Účastník uhradí poplatky vopred na účet spoločnosti Audatex Slovakia s.r.o. na číslo účtu : 1428112008/1111 UniCredit Bank Slovakia a pred začatím školenia sa preukáže dokladom o zaplatení, prípadne zaplatí v hotovosti pred začatím školenia.
Školiteľ programu: Ján Skaloš

Metodika AZT

Úvod

Metodika pre výpočet nákladov na lakovanie používaná v systéme AudaPad pod názvom PK45 došla ku koncu svojej technologickej životnosti.

Vzhľadom k tomu, že existuje sofistikované a už vo väčšine európskchch krajín úspešne zavedené riešenie generujúce reálne a objektívne výsledky – metodika AZT, ktorá spĺňa nároky dnešnej doby z pohľadu podpory najnovších materiálov a technológií používaných v opravárenstve, rozhodol sa Audatex využiť globálnu spoluprácu s nezávislou expertnou spoločnosťou vytvárajúcu túto metodiku a plne tak nahradiť pôvodnú metodiku PK45 vo všetkých svojich produktoch.

Aby sme eliminovali možné dopady v čo najväčšej miere, zaoberáme sa touto témou už viac ako 2 roky.  Téma bola diskutovaná a prezentovaná na Technickej rade Audatexu, ktorá je zložená z Vás, našich zákazníkov, pričom sú tu zastúpené všetky zložky trhu (autoservisy, poisťovne i dodávatelia lakovacieho materiálu). Od júla 2014 je metodika AZT tiež súčasťou školení „Ovládanie kalkulačného programu AudaPad“

 

Metodika AZT – základné informácie

nezávislá metodika, vychádza z veľkosti plochy dielu (reálne meranej, eliminuje rozdiely závislé od výrobcu vozidla (základom výpočtu je reálne  nameraná pohľadová a „skrytá“ lakovaná plocha a druh materiálu lakovaného dielu)

  • Zohľadňuje najnovšie používané materiály a technológie
  • Jednotná metodika pre prípravné práce, samotné lakovanie dielu a prídavné práce na lakovanie v závislosti od typu materiálu, druhu laku, metódy a spôsobu lakovania
  • Jednotný prístup pre lakovanie vnútorných častí dielov pre všetky značky
  • Jednotná metodika pre čiastočné lakovanie a bodové opravy pre všetky značky vozidiel

Čo Vám nová metodika AZT prinesie:

  • Väčšiu transparentnosť – jednotný prístup pre všetky značky a jednotné pravidlá pre stanovenie počtu ČJ
  • Reálnejšie výstupy – dôveryhodné a v praxi overené výsledky výpočtu spotreby materiálu a času lakovania
  • Konzistentné výsledky – rovnaký výsledok výpočtu lakovania rovnakého dielu od rôznych značiek pri zhodných vstupoch

Získavanie údajov do systému AZT:

Údaje sú získavané meraním plochy dielov u výrobcov, resp. dealerov, meraním  a vážením materiálov na lakovanie v praxi

Zohľadňované sú nasledujúce kritéria:

  • Typ materiálu (oceľ, alu, plast, laminát,…)
  • Typ montáže (zváraný, montovaný, lepený)
  • Zónovanie dielov

azt

Detailné informácie ohľadom pracovných postupov nájdete v príručke , ktorá je k dispozícii v pdf formáte i v sekcii „NA STIAHNUTIE“

Přihláška

Informace o školení

Popis

Informace o vás

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.